__ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งบทกลอน
ต่างๆ _เพื่อ เป็นสื่อเล่าพระพรหรือ
ความรู้สึกของท่านผ่านบทกลอน
มา้ที่คริสตจักรโมทนา หรือ ติดต่อ
ส่งเข้ามาทางอีเมลล์
.....................................................................................[บทกลอนขอบคุณ]

ขอบคุณ พระเจ้าผู้ ทรงประเสริฐ
แสนดีเลิศ เหนืออื่นได ในภพหล้า
ด้วยพระทัย ความรัก และเมตตา
ทุกเวลา เช้าค่ำ ไม่ห่างกาย
ขอพระวิญญาน บริสุทธิ์ อยู่เหนือลูก
ทรงพันผูก คุ้มครอง ผองภัยสา
ยามลูกเจ็บ ป่วยอ่อน แรงโรยรา
ขอฤทธา แห่งพระองค์ ปลดปล่อยไกล
[ความรักยิ่งใหญ่ของพระคริสต์]

__บนกางเขน เขาตรึงพระ เยซูเจ้า
ใจร้อนเร่า เจ็บปวด ด้วยเหลือแสน
__มงกุฎหนาม ที่เขาสวม มันทิ่มแทง
โลหิตแดง ไหลท่วมท้น พระวรกาย

__แสนสงสาร องค์พระ เยซูเจ้า
พระเหนือเกล้า ทรงทนทุกข์ มากนักหนา
__ด้วยความรัก พระองค์์ ทรงเมตตา
หวังชีวา ให้เรารอด ปลอดบ่วงมาร


บทกลอนโดยคุณอริยา
สมาชิกคริสตจักรโมทนา ลำปาง